สอบถามราคาห้องพักและโปรโมชั่นในแต่ละเดือน

        ได้ที่แผนกสำรองห้องพัก (097) 924-2697

 

         E-mail : swissparadise@hotmail.com

 

         อัตราค่าห้องพัก

 

         1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน            1,400  -  1,700  บาท

 

         1 พฤษภาคม  -  31 ตุลาคม              1,000  -  1,300  บาท

 

         เตียงเสริม 400 บาท